SCR Freelance tager stilling

SCR Freelance tager stilling

SCR Freelance er kendt for vores professionelle tilgang i rekruttering af freelance IT-konsulenter, hvor vi tager stilling og har holdninger i det tætte og langvarige samarbejde med kunder og konsulenter. Samtidig er vi fleksible og tilpasser os de givne forhold. På den måde får vi ikke kun skabt det bedste match, men tilgodeser også de specielle behov, der måtte være.

Tilsvarende har vi en holdning til hvad vi kan gøre for at gøre vores verden til et bedre sted, hvilket vi gerne vil tage et medansvar i.

Det gør vi helt konkret ved at støtte op om de 17 verdensmål, hvor vi nu har udvalgt 3 vi har ekstra fokus på.

#5: SCR Freelance har siden 2018 været verdensforældre, hvor vi igennem Unicef støtter verdens børn til en sund og tryg hverdag med lige muligheder for alle køn. Mere lokalt har vi fokus på ligestilling mellem kønnene i de konsulenter vi præsenterer.

#8: Vi støtter iværksætterkultur og jobskabelse for at sikre økonomisk vækst i Danmark. Alle skal arbejde under anstændige forhold og her taler vi konsulenternes sag overfor kunderne hvis behovet opstår.

#13 Som en del af IT-branchen ønsker vi, at gøre en aktiv indsats for at modvirke global opvarmning og reducere CO2. Det gør vi konkret ved at plante træer i samarbejde med GrowingTrees.dk, hvor vi planter et nyt træ for hver aktiv konsulent vi har på opgave. Dermed lagres CO2, rent drikkevand sikres, der kommer mere natur, øget biodiversitet og der skabes nye rekreative naturområder. Vi planter kun træer i områder der er tinglyst som fredskove, hvilket betyder, at arealet for al tid fremover skal bruges til skov-formål.

Derudover har vi i 2023 underskrevet commitment paper for grøn mobilitet i samarbejde med Klima Alliancen Aarhus.

Det betyder konkret, at vi understøtter omstillingen til grønnere transportformer ved at øge antallet af lavemissionsbiler i virksomheden.

Træer plantet:
392 træer til Rugballegaard og Skibby Folkeskove
128 træer til Amazonas i Ecuador
131 træer til Agroforestry-skove i Kenya

Skal vi også hjælpe dig med det næste job eller opgave?

Rekruttering er en tillidssag og vi er committede til at hjælpe dig hele vejen.

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne

 

Vil du høre mere så kontakt os for en uforpligtende snak, hvor vi kan afklare dine behov i forhold til de kompetenceområder vi kan byde ind med

Søren Vestergaard
Adm. Direktør, Partner