Outplacement

Hvad enten der er tale om, at en medarbejder må omrokeres i virksomheden eller desværre må opsiges, kan det være en udfordrende situation at stå i – både for virksomhed, leder og medarbejdere.

Bedst mulige afsæt 

Ønsker du som virksomhed at give din medarbejder det bedst mulige afsæt mod et nyt spændende job, står vi hos SCR klar med et nøje tilrettelagt og individuelt outplacement-forløb.

SCR tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og hvor langt vedkommende er nået i sine tanker og overvejelser omkring fremtiden og derefter tilrettelægger vi et forløb.

Det er vores erfaring, at vi med et målrettet og handlingsorienteret forløb relativt hurtigt bringer medarbejderen i dialog med relevante parter, hvilket oftest ender med at føre til et nyt job.

Forløbet afvikles typisk over 3 måneder med 8-10 sparringssessioner, men det er muligt at skræddersy til den enkeltes behov.

Steps i forløbet

Oftest vil følgende steps indgå som en del af forløbet.
Klik på stepsene for at læse mere.

SCR’s konsulenter indhenter information om årsagen til Outplacement hos både virksomhed og medarbejder. SCR præsenterer sine muligheder for at assistere i situationen og gennemgår et forslag til aktivitetsplan for medarbejderen.

Sammen med medarbejderen indgår vi i dialog omkring dennes faglige og uddannelsesmæssige profil med henblik på at få reflekteret over, hvilke kompetencer vedkommende har og hvordan de bedst bringes i spil i en ny stilling.

Formålet med dette step er, at både vi hos SCR og medarbejderen selv kan få et klart billede af den faglige profil, da det vil danne grundlag for det videre forløb.

Medarbejderen gennemgår efter aftale og behørig introduktion en anerkendt, erhvervspsykologisk personprofilanalyse. Denne vil danne grundlag for at klarlægge medarbejderens holdninger og attituder til en række forhold i tilværelsen. SCR gennemgår i fællesskab med medarbejderen den gennemgåede personprofilanalyse og udarbejder rapport.

Resultaterne af de to profiler vurderes som en helhed med henblik på at klarlægge, hvor den indledende indsats skal gøres for at skabe de bedste betingelser for et fremtidigt job.

Der fastlægges et aktivitetsforløb, hvor både SCR og medarbejderen er aktive i forhold til at identificere nye jobmuligheder gennem forskellige rekrutteringskanaler (eksempelvis netværk, LinkedIn m.m.). SCR stiller sit store netværk i IT-branchen til rådighed for medarbejderen.

Arbejdsopgaverne fordeles herefter. Medarbejderen har på nuværende tidspunkt erkendt, at seriøs og professionel jobsøgning er et job i sig selv.

Resultatet af medarbejderens og SCR’s aktiviteter gennemgås. Fremtidige jobansøgninger diskuteres og justeres.

Aktiviteten indlægges på det tidspunkt, hvor behovet opstår. Medarbejderen trænes i at gennemføre jobsamtaler, elevatorsamtaler m.m.

SCR følger op på aktiviteterne i processen. Såfremt medarbejderen endnu ikke har fundet nyt job ydes rådgivning omkring, hvordan vedkommende selvstændigt kommer videre i jobsøgningsprocessen.

Slutteligt evalueres Outplacement processen med den enkelte medarbejder.

Steps i forløbet

Oftest vil følgende steps indgå som en del af forløbet.
Klik på stepsene for at læse mere.

 • STEP 1 - Dialog

 • SCR’s konsulenter indhenter information om årsagen til Outplacement hos både virksomhed og medarbejder. SCR præsenterer sine muligheder for at assistere i situationen og gennemgår et forslag til aktivitetsplan for medarbejderen.

 • STEP 2 - Faglig Profil

 • Sammen med medarbejderen indgår vi i dialog omkring dennes faglige og uddannelsesmæssige profil med henblik på at få reflekteret over, hvilke kompetencer vedkommende har og hvordan de bedst bringes i spil i en ny stilling.

  Formålet med dette step er, at både vi hos SCR og medarbejderen selv kan få et klart billede af den faglige profil, da det vil danne grundlag for det videre forløb.

 • STEP 3 - Personlig Profil

 • Medarbejderen gennemgår efter aftale og behørig introduktion en anerkendt, erhvervspsykologisk personprofilanalyse. Denne vil danne grundlag for at klarlægge medarbejderens holdninger og attituder til en række forhold i tilværelsen. SCR gennemgår i fællesskab med medarbejderen den gennemgåede personprofilanalyse og udarbejder rapport.

 • STEP 4 - Tilbagemelding

 • Resultaterne af de to profiler vurderes som en helhed med henblik på at klarlægge, hvor den indledende indsats skal gøres for at skabe de bedste betingelser for et fremtidigt job.

 • STEP 5 - Hvem gør hvad?

 • Der fastlægges et aktivitetsforløb, hvor både SCR og medarbejderen er aktive i forhold til at identificere nye jobmuligheder gennem forskellige rekrutteringskanaler (eksempelvis netværk, LinkedIn m.m.). SCR stiller sit store netværk i IT-branchen til rådighed for medarbejderen.

  Arbejdsopgaverne fordeles herefter. Medarbejderen har på nuværende tidspunkt erkendt, at seriøs og professionel jobsøgning er et job i sig selv.

 • STEP 6 - Statussamtaler

 • Resultatet af medarbejderens og SCR’s aktiviteter gennemgås. Fremtidige jobansøgninger diskuteres og justeres.

 • STEP 7 - Personlighed

 • Aktiviteten indlægges på det tidspunkt, hvor behovet opstår. Medarbejderen trænes i at gennemføre jobsamtaler, elevatorsamtaler m.m.

 • STEP 8 - Statussamtaler

 • SCR følger op på aktiviteterne i processen. Såfremt medarbejderen endnu ikke har fundet nyt job ydes rådgivning omkring, hvordan vedkommende selvstændigt kommer videre i jobsøgningsprocessen.

  Slutteligt evalueres Outplacement processen med den enkelte medarbejder.

SCR’s konsulenter indhenter information om årsagen til Outplacement hos både virksomhed og medarbejder. SCR præsenterer sine muligheder for at assistere i situationen og gennemgår et forslag til aktivitetsplan for medarbejderen.

Sammen med medarbejderen indgår vi i dialog omkring dennes faglige og uddannelsesmæssige profil med henblik på at få reflekteret over, hvilke kompetencer vedkommende har og hvordan de bedst bringes i spil i en ny stilling.

Formålet med dette step er, at både vi hos SCR og medarbejderen selv kan få et klart billede af den faglige profil, da det vil danne grundlag for det videre forløb.

Medarbejderen gennemgår efter aftale og behørig introduktion en anerkendt, erhvervspsykologisk personprofilanalyse. Denne vil danne grundlag for at klarlægge medarbejderens holdninger og attituder til en række forhold i tilværelsen. SCR gennemgår i fællesskab med medarbejderen den gennemgåede personprofilanalyse og udarbejder rapport.

Resultaterne af de to profiler vurderes som en helhed med henblik på at klarlægge, hvor den indledende indsats skal gøres for at skabe de bedste betingelser for et fremtidigt job.

Der fastlægges et aktivitetsforløb, hvor både SCR og medarbejderen er aktive i forhold til at identificere nye jobmuligheder gennem forskellige rekrutteringskanaler (eksempelvis netværk, LinkedIn m.m.). SCR stiller sit store netværk i IT-branchen til rådighed for medarbejderen.

Arbejdsopgaverne fordeles herefter. Medarbejderen har på nuværende tidspunkt erkendt, at seriøs og professionel jobsøgning er et job i sig selv.

Resultatet af medarbejderens og SCR’s aktiviteter gennemgås. Fremtidige jobansøgninger diskuteres og justeres.

Aktiviteten indlægges på det tidspunkt, hvor behovet opstår. Medarbejderen trænes i at gennemføre jobsamtaler, elevatorsamtaler m.m.

SCR følger op på aktiviteterne i processen. Såfremt medarbejderen endnu ikke har fundet nyt job ydes rådgivning omkring, hvordan vedkommende selvstændigt kommer videre i jobsøgningsprocessen.

Slutteligt evalueres Outplacement processen med den enkelte medarbejder.

Vil du høre mere så kontakt os for en uforpligtende snak om rekrutteringsløsninger, personvurdering og hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed. 

Klaus Bendixen
Adm. direktør