Executive Search – Toplederudvælgelse

Rekruttering af topledere og bestyrelsesmedlemmer er af afgørende betydning for at sikre de bedste resultater i virksomheden.

I SCR har vi stor erfaring med lige præcis dette, og vi arbejder ihærdigt på at finde de helt rigtige kandidater, som kan bidrage strategisk til virksomheden og derved sætte rammerne for de bedste præstationer og resultater.

Analyse

Indledningsvis udfærdiges en virksomhedsanalyse, som har til formål at afdække den organisatoriske kontekst – herunder strategi, mål samt væsentlige succeskriterier.

Virksomhedsanalysen indeholder et studium af al relevant materiale, herunder samtaler med udpegede nøglepersoner i virksomheden samt strategidrøftelse med bestyrelsen/direktionen/ledelsesteamet.

Resultatet heraf udtrykkes i en situationsrapport indeholdende virksomhedsbeskrivelse, funktionsbeskrivelse, kravprofil samt rekrutteringsplan.

Rekruttering og vurdering af kandidater

Rekrutteringsprocessen planlægges ud fra ovennævnte analyse og der igangsættes aktiviteter med henblik på at finde kvalificerede kandidater.

Herefter gennemføres, blandt udvalgte kandidater, en nuanceret vurdering af viden, færdigheder, motivation og personlighed. Herunder dybdeinterview og referencetagning.

I bliver som kunde præsenteret for 3-4 kandidater, som vi vurderer har den rette profil i forhold til jobbet.

Rapportering og præsentation

SCR udarbejder personrapport for hver egnet kandidat og medvirker både ved præsentation af disse samt ved den efterfølgende evaluering og rådgivning i forbindelse med ansættelsesbeslutning og kontraktudformning.

Introduktion og opfølgning

SCR yder kyndig rådgivning om introduktionsprocessen og laver ligeledes opfølgning efter nærmere aftalt tidsplan.

Ønsker du at høre mere om Executive Search, er du altid velkommen til at kontakte os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe med toplederudvælgelse i jeres virksomhed.

Vil du høre mere så kontakt os for en uforpligtende snak om rekrutteringsløsninger, personvurdering og hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Klaus Bendixen
Adm. direktør