IT Business Partner, Aarhus

Kan du omsætte forretningens behov til konkrete IT-initiativer i samarbejde med Koncern IT?

Er digitalisering og optimering i anlægsproduktion lige dig?

Kan du lede IT-projekter og sikre en god implementering?

Kan du skabe overblik og holde kontakt til superbrugere?
VIRKSOMHEDEN

Vores kunde, Aarsleff Rail, er Danmarks største jernbaneentreprenør og har specialiseret sig i at planlægge og gennemføre alle typer infrastrukturprojekter, på og omkring jernbanenettet. Fremtidens eltog får strøm fra de kørestrømsanlæg vi er med til at rejse, pendlere kører ad spor vi har bygget og bilister passerer over jernbaneviadukter vi har konstrueret. Vi er blandt de førende i branchen og har alle banekompetencer in-house. Aarsleff Rail er en del af Aarsleff koncernen, som arbejder på internationalt plan og har en førende position i Danmark. Koncernen er specialiseret i planlægning og udførelse af store, komplekse projekter indenfor infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og bygge- og anlægsopgaver.STILLINGEN


Som IT Business Partner vil du få en betydende rolle i en nyoprettet stilling. Med reference til CFO og med tæt kontakt til Koncern IT, vil du få til opgave at fremme den digitale udvikling i Aarsleff Rail. Du indgår som repræsentant for Rail i arbejdsgrupper på IT-området og bidrager også i forbindelse med beslutning om valg af IT-løsninger.Du vil blive bindeleddet mellem Koncern-IT og Rail, og være den der sikrer at koncernens initiativer også bliver forankret i Rail. Du vil også få til opgave at implementere/videreudbygge en superbrugerorganisation på tværs i virksomheden.IT- Business Partnerens arbejdsområde: 

  • Kontakt til Koncern IT
  • Har overblik over Rail Gruppens it-løsninger og it-projekter
  • Har indblik i digitale løsninger rundt om i andre forretningsområder i Aarsleff og Aarsleff Rail Group
  • Hjælper med implementering af nye IT-værktøjer i de enkelte forretningsområder
  • Have overblik over superbrugere af IT-løsninger, så den enkelte medarbejder hurtigt kan blive hjulpet videre
  • Hjælpe produktionen med nye IT-værktøjer, der gør hverdagen lettere
  • Standardisering af IT-løsninger
  • Dele viden imellem forretningsområder (deltage på afdelingsmøder)
  • Hjælpe til ved opstart af større IT-projekter

PERSONEN 

Du arbejder selvstændigt, er kontaktskabende og kommunikerer klart på dansk og engelsk i skrift og tale. Der søges en teamplayer, som vil være med til at skabe forretningsværdi og som formår at bringe IT og forretning tættere sammen. Du arbejder vedholdent med dine opgaver og går efter målet. Du skal kunne indgå i et tværorganisatorisk samarbejde med mange forskellige stakeholders på alle niveauer i organisationen. Du har et godt overblik og kan drive og koordinere flere IT-initiativer. Du har allerede opnået erfaringer med at indgå i IT projekter gerne med kontakt til eksterne leverandører. Du har sandsynligvis en baggrund som IKT-ingeniør, Cand. IT eller tilsvarende og nogle års erfaring herefter. Har du forståelse for og indblik i anlægsproduktion, vil det være et yderligere plus.I stillingen skal man forvente en vis rejseaktivitet til de øvrige af selskabets kontorer i størrelsesordenen 5-10 dage årligt.VIRKSOMHEDEN TILBYDER

Et indflydelsesrigt karrierejob i en vækstorienteret koncern med gode markedsmuligheder. Virksomheden prioriterer medarbejdernes udvikling og du vil få stor frihed i forbindelse med arbejdets udførelse. Løn forhandles på et attraktivt niveau og omfatter kantineordning, pension mv. ANSØGNING

Da vi vurderer ansøgningerne løbende, ser vi frem til at modtage din ansøgning snarest muligt. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Klaus Bendixen på tlf. 60 20 45 46 eller kb@scr.dk.  


Kontaktperson
Klaus Bendixen kb@scr.dk60204546
Område
Region Midtjylland