Head of IT

Trives du i krydsfeltet mellem IT og forretningen, og vil du være med til at sikre en bedre og mere effektiv udnyttelse af IT og processer som Head of IT?

Har du nogle års erfaring med ledelse af IT-projekter og måske med programledelse? 

Har du haft ansvar for IT-investeringer og budgetter?VIRKSOMHEDEN

Landskendt global koncern med hovedsæde i Østjylland søger en ny Head of IT. Koncernen har aktiviteter i en række europæiske lande og omsætter årligt for knap 10 milliarder kr. Koncernen har yderligere markedspotentiale og gode fremtidsforventninger. Du vil få ledelsesansvar for 8 medarbejdere og bliver en del af ledergruppen på finansområdet. Her deltager du i udvikling af strategier, planlægningen af nye tiltag i forhold til forretningsenheden og den samlede systemplatform. Du bringer viden og forretningsforståelse ind i IT-ledelsen, så strategi, produktvalg og procedurer er i overensstemmelse med forretningens behov.STILLINGEN

Stillingen som Head of IT refererer til forretningsenhedens CFO og har tæt samspil med koncernens globale CIO. Dine primære ansvarsområder bliver:

  • At deltage i fastlæggelse af IT-strategien for forretningsenheden i samarbejde med forretningen og Global IT
  • Projektarbejde på overordnet niveau fra behovsafklaring til implementering
  • At sikre videns-overdragelse mellem afdelinger, samt på tværs af de organisatoriske enheder i koncernen
  • At definere behovet for løbende forbedringer sammen med forretningen, herunder tænke i nye muligheder som kan udvikle forretningen, samt følge op på og sikre eksekvering af igangværende opgaver / projekter
  • Budgettering og økonomisk opfølgning, samt styring af al økonomi vedrørende IT
  • At indgå i Finans-ledergruppen i forretningsenheden
  • Leder af IT-afdelingen bestående af otte medarbejdere
  • Integrering af IT-systemer for opkøbte virksomheder

Din fysiske placering vil være på hovedkontoret i Østjylland. Der forventes en vis rejseaktivitet til forretningsenhedens og koncernens øvrige lokaliteter.PERSONEN

Vi forventer, at du har bred erfaring med implementering af IT-systemer og projektledelse, ideelt set fra en større international produktionsvirksomhed. Du trives med at tage ansvar for digitaliseringsprojekter, herunder projektinitiering, eksekvering og opfølgning.  Du har interesse for forretningsprocesser og sammenspillet mellem IT og forretningen. Du har en relevant teoretisk uddannelse og har stærke sproglige kompetencer i både mundtligt og skriftligt engelsk. Kendskab til SAP er en klar fordel.

Som IT-sparringspartner til forretningen har du gode kommunikative evner og kan begå dig på alle niveauer i organisationen. Du arbejder effektivt, systematisk og struktureret og følger opgaven til dørs fra implementering til efterfølgende opfølgning. Du er vedholdende og trives med at skabe resultater og drive processer i samarbejde med øvrige interessenter.VIRKSOMHEDEN TILBYDER

En spændende lederstilling i krydsfeltet mellem IT og forretning, hvor du har rigtig gode muligheder for at gøre karriere. Du tilbydes et individuelt tilpasset introduktionsprogram for at komme rigtigt ind i stillingen. Dertil tilbydes du en konkurrencedygtig lønpakke bestående af en række goder samt bilordning. ANSØGNING

Da vi vurderer ansøgningerne løbende, ser vi frem til at modtage din ansøgning snarest muligt. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Seniorkonsulent Klaus Bendixen på kb@scr.dk eller 60 20 45 46. 

 

Kontaktperson
Klaus Bendixen kb@scr.dk60204546
Område
Region Midtjylland