Product Description

Kontaktperson
Søren Vestergaard sv@scr.dk60515115
Område
Region Midtjylland

Til stor kunde indenfor energisektoren søges en projektleder der skal drive 2 projekter for kunden.
Det ene er et Emobility projekt med oprettelse af ladestandere, det andet er et Refurbisment projekt, der skal sikre returflow af materialer fra kunder og genanvendelse heraf.

Det første projekt er det primære, hvor opgaven er etablere en leverancemodel og strategi for hvordan forretningsområdet etableres på markedet med understøttelse af processer internt hos kunden for både private og offentlige kunder.

 

Det andet projekt Refurbishment, hvor kunden i dag er i en proces med ca. 100 varer, som kører i et returflow. Dette er en semi-løsning og der ligger et større potentiale i at forbedre dette, enten via:

 

1. Insourcing og hermed investering i know-how og ressourcer for denne håndtering eller
2. Outsourcing til en 3. parts underleverandør. Der skal laves en business case herfor, hvilket nedenfor beskrives i grove træk:
1. For-analyse af data, nuværende proces set up
2. Cost analyse af hele flow, herunder med udvælgelse for set up. (For hvilke varer kan det betale sig med et returflow)
3. Returflow strategi
4. Anbefaling til make/buy
5. Udarbejdelse af forretningsregler
6. Implementering af planer, change management og proces beskrivelser

Businesscasen skal være klar primo december, således et evt. med udbud kan udsendes til relevante leverandører.

 

 

Faglige kompetencer

  • Stærk projektleder med erfaring indenfor el/forsyning – fordel hvis du har indsigt i Emobility
  • Faglig ekspertise der kan drive opgavens løsning og afklaringen på fremtidig set-up.
  • Erfaring med supply chain

 

 

Personlige kompetencer

  • God til at indgå i relationer på tværs af organisationen
  • Stærk kommunikator

 

 

Information om projektet

Projektstart: Primo

Varighed: resten af året med mulighed for forlængelse

Omfang: Fuldtid