Product Description

Kontaktperson
Anders Laursen al@scr.dk20689207
Område
Region Hovedstaden

Hos vores kunde er man i gang med at udvikle en ny medlems APP. Her vil du blive en del af en team, som står for APP back-end services udvikling baseret på Azure platformen. Projektteamet er sammensat af interne folk og konsulenter fra forskellige konsulenthuse med kompetencer indenfor front og backend udvikling, UX og konceptualisering.

 

Faglige Kompetencer:

Du har gerne solid erfaring indenfor følgende teknologier (prioriteret rækkefølge)

 • Azure functions (skal være skarp på dependency injection, in/output bindings, logging)
 • API management (policies, versionering, OAuth, products, subscriptions og logging med application insight)
 • Cosmos db, data modellering af document databaser (ikke relations database)
 • Application insight
 • Sql server

 

Sprog i prioriteret rækkefølge:

 • C# with .net core 2.2 (ikke standard .net)
 • Json
 • Yaml
 • Arm templates
 • Swagger (open API)
 • Xunit (til automated tests)
 • Xml

 

Der forventes en del ”discovery” i bygfasen der bliver kørt i agile sprints. Du skal køre dine opgaver meget selvstændigt, men der vil være rig lejlighed til sparring med det andre dygtige projektdeltagere. Vi lægger stor vægt på videndeling, en løsningsorienteret tilgang til opgaverne og har en åben, uformel direkte omgangstone hvor humøret er højt og hverdagen er præget af at vi er sat i verden for at levere et godt produkt.

 

Personlige Kompetencer:

 • En ”go get” og ” can do” attitude, der får tingene ud over rampen
 • Du er selvstændig og tager både ansvar og ejerskab på opgaver
 • Du er proaktiv og inddragende i din måde at løse udfordringer på
 • Du er en god relations skaber, der formår at samarbejde konstruktivt med andre fagligheder
 • Du er konstruktiv, løsningorienteret og tænker forretningen ind i din problemløsning

 

Information om opgaven:

Start: Snarest

Omfang: Fuld tid

Længde: 3 mdr. med option på forlængelse