PRINCE2 Agile® Practitioner-kursus

Hos SCR Freelance arbejder vi ud fra en grundlæggende nysgerrighed og interesse, der gør, at vi kan rekruttere præcis den konsulent, I har brug for.

Målgruppe

 • Alle der ønsker en metode til at tilpasse PRINCE2-metoden, så fordelene ved agil udvikling kan inddrages i projekterne.
 • Alle der ønsker selv at arbejde agilt i projekterne.
 • Alle der anvender PRINCE2 og arbejder med en ekstern leverandør, som anvender agil produktudvikling (fx Scrum).
 • Alle der ønsker at anvende PRINCE2 i situationer, hvor både fleksibilitet og styring er nødvendig
 • Alle der ønsker at blive bedre til at arbejde med og tilpasse PRINCE2 til enhver situation.
 • Du kan fx være projektleder, en del af eller leder af et projektkontor, programleder, teamleder eller lignende.

FORUDSÆTNINGER
Du bør have en god PRINCE2-viden, fx fra en nyere PRINCE2 Foundation-eksamen eller Practitioner-eksamen, eller ved at du løbende har anvendt PRINCE2-metoden.

Det er ikke en forudsætning, at du har viden om agile rammer, metoder, adfærd og teknikker.

UDBYTTE
Forståelse og indsigt i, hvordan PRINCE2 kan tilpasses til at arbejde bedst muligt i agil sammenhæng, og hvordan agil udvikling kan arbejde bedst sammen med PRINCE2.

Forståelse og indsigt i, hvordan du kan skabe sammenhæng mellem principperne, processerne og temaerne i PRINCE2 og flere af de mest udbredte måder at arbejde agilt på.

Overordnet viden om agile rammer, metoder, adfærd og teknikker, såsom Scrum, Kanban, Cynefin og Lean Startup. De teknikker, du får behov for, bliver introduceret på kurset.

Forståelse og indsigt i, hvordan PRINCE2 konfigureres i forskellige situationer, og hvordan du anvender de agile rammer, adfærd, koncepter og teknikker bedst muligt med det formål at øge mulighederne for at opnå et succesfuldt projekt.

Øget samarbejde og forståelse med eksterne leverandører, som anvender agile produktudviklingsmetoder, med mulighed for at opnå en win-win situation.

Forberedelse til eksamen, så du kan opnå et ”PRINCE2 Agile™ Practitioner” certifikat.

EKSAMEN
Kurset afsluttes på den 3. kursusdag med en eksamen, der giver dig ”PRINCE2 Agile Practitioner” status. Det er valgfrit, om du ønsker at deltage i eksamen. Der findes ikke et ”Foundation”-niveau for PRINCE2 Agile-kvalifikation. En forudsætning for ”PRINCE2 Agile Practitioner” eksamen og certifikat, er at du har en PRINCE2 Foundation- eller Practitioner-eksamen eller du har en PMI (PMP/CAPM) eller IPMA (A, B, C, eller D) certificering.

 

METODE
Kursusbog og materialer er på engelsk. Underviser er dansktalende.

Du gennemfører egen individuel forberedelse efter vores vejledning inden kurset:

 • Læsning af ”PRINCE2 Agile” bogen
 • Du afprøver din viden på en officiel testeksamen
 • Kurset er opdelt i praktiske øvelser og teorigennemgange i agile metoder, og hvordan PRINCE2 kan anvendes i agile sammenhænge.

VARIGHED OG FORLØB
Kurset afvikles over 3 dage med eksamen den sidste dag.

Du skal påregne ca. 20-30 timers forberedelse inden kursusdagene. Dette er under forudsætning af, at din PRINCE2-viden er up-to-date.

MATERIALER
Alle kursusmaterialer tilsendes inden kursusdagene.

Kursusleverancen omfatter:

 • PRINCE2 Agile manual
 • Kursusmappe
 • Vejledning til forberedelsen
 • Kursusslides
 • Testeksaminer
 • PRINCE2 proces- og referencekort
 • Akkrediteret ”PRINCE2 Agile Practitioner”-eksamen
 • Eksamens-certifikat
 • Forplejning

UNDERVISER
Kurset gennemføres af EPM Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) for ’PRINCE2 Agile’. EPM Groups krav til undervisere ligger på et væsentlig højere niveau end APM Group Ltd.’s akkrediteringskrav til undervisere. Undervisere fra EPM Group har mindst 10 års praktisk undervisnings-, konsulent- og projektledelseserfaring og vurderes til mindst 4,0 på en skala fra 0 til 5 af vores kursister.

SIKKERHED FOR EN AKKREDITERET EKSAMEN
EPM Group er godkendt af Association of Project Management Group Ltd., APMG, som akkrediteret træningsorganisation (ATO). APMG har på vegne af AXELOS Limited ansvaret for godkendelse af kursusudbydere, herunder kursusmaterialer, administrative processer og undervisere samt afholdelse af akkrediterede eksaminer.  Det er kursistens sikkerhed for et godkendt kursus med en tilhørende godkendt eksamen.

KONTAKT FOR TILMELDING OG MERE INFORMATION:

Lars Overgaard Hindby: loh@scr.dk